Công ty TNHH TM DV SAKYNA
Địa chỉ: 22/18, đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 5422 4819

ĐTDĐ: 0913746010

Email: info@sakyna.com.vn

Liên hệ

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sakyna


 info@sakyna.com.vn
 22/18 đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
 08 54224819
 0913746010
 http://sakyna.com.vn
* Bắt buộc điền
  • Công ty TNHH TM DV SAKYNA
    Địa chỉ:22/18 đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 5422 4819
    ĐTDĐ: 0913746010
    Email: info@sakyna.com.vn

logo