Công ty TNHH TM DV SAKYNA
Địa chỉ: 22/18, đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 5422 4819

ĐTDĐ: 0913746010

Email: info@sakyna.com.vn

Bài viết

Sửa chữa ống dầu khí D400

nhiệt độ 60oC áp lực<15Mp

D400-1
D400-2
D400-3
D400-4
D400-5
D400-6
D400-7
D400-8
D400-9
D400-10
D400-11
D400-12

  • Công ty TNHH TM DV SAKYNA
    Địa chỉ:22/18 đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 5422 4819
    ĐTDĐ: 0913746010
    Email: info@sakyna.com.vn